Gezocht : CEO die mee investeert

Gezocht : CEO die mee investeert


Hasselt, 20 november 2015 

Het is de belangrijkste bezorgdheid van Vlaamse familiebedrijven: ze hebben een succesvolle niche uitgehouwen, ze kunnen aardig wat personeel tewerkstellen en ze houden daar meestal een goede cent aan over. Maar de eigenaar-bedrijfsleider nadert de pensioenleeftijd en is in tweestrijd. Moet hij de onderneming verkopen? Het liefste zou hij het bedrijf behouden, maar dat vergt een nieuwe bedrijfsleiding. En die is niet altijd voorhanden binnen de familie. Tegen wil en dank een van zijn eigen kinderen aan het roer plaatsen? Of op zoek naar een bekwame CEO die zich met een inkoop stevig (ver)bindt? Daarnaast zijn er ook starters of groeiende KMO’s waarvan de ondernemer steun zoekt bij een ervaren manager voor de dagelijkse operationele leiding.

Management Capital Connectors reikt een ideaaloplossing aan: ze leiden de zoektocht naar een bedrijfsleider waarvan de bekwaamheid buiten kijf staat en die zich tegelijk inkoopt in het bedrijfskapitaal. Kortom de matchmaking met iemand die zich duurzaam verbonden voelt met de passie en doelstellingen van de onderneming. Initiatiefnemer is de Hasseltse dienstengroep Motmans & Partners, die kan bogen op een ruime expertise in werving en selectie van hogere profielen. Tegelijk beschikt het over een sterk netwerk met contacten voor de aan- en verkoop van bedrijven.

Management Capital Connectors is een discrete draaischijf die drie partijen connecteert: eigenaars van familiebedrijven en KMO’s die op zoek zijn naar een externe bedrijfsleider die zich wil verankeren in hun bedrijf en kapitaal,  bedrijfsleiders die er naar streven om financieel te participeren in de onderneming die ze zelf mogen leiden en mogelijk ook investeerders die willen investeren in een solide onderneming met een professioneel en geëngageerd management.

Geert Motmans, oprichter van het nieuwe platform MCC, merkt zelf op dat het in Vlaanderen niet ontbreekt aan vraag en belangstelling vanwege elk van de drie noodzakelijke partners om zo’n project met succes af te ronden, maar dat het ontbreekt aan een professioneel en discreet kanaal: de kunst bestaat erin om de juiste partijen bij elkaar te brengen en in vertrouwen te begeleiden in dit proces.’

Dat laatste ligt niet voor de hand. De succesvolle realisatie van dergelijke opdracht vergt ervaring op het hoogste niveau op het vlak van Human Resources, juridische afspraken en financiering. En het vertrouwen en de juiste adresboekjes om die partijen op een discrete manier bij elkaar te brengen.

‘We zijn dit initiatief gestart na het afronden van een aantal gelijkaardige projecten. Daarbij stelden we vast dat een pasklaar aanbod voor dergelijke vraag nog niet bestond in Vlaanderen, een markt die nochtans rijk is aan familiebedrijven en KMO’s’, besluit Motmans. Met de opstart van MCC gaat Motmans niet over één nacht ijs: het concept wordt mee gedragen door sterke schouders in andere Vlaamse provincies. Content partners zijn:
·       Van Havermaet- Groenweghe
·       Monard Law
·       Moore Stephens Belgium
 
Pers info :
Motmans & Partners
Geert Motmans
Tel: +32 (0)11 30 35 00
+ 32 (0)496 59 00 90
www.motmansenpartners.be
www.managementcapitalconnectors.be